Hikayesi Ve Oluşumuyla Muhteşem Mağara:Cennet Cehennem Mağarası

6a00e553bdc8ff883400e5541a88548834-800wi

Cennet Çöküğü:

Bir yeraltı deresinin yolaçtığı kimyasal erozyonla tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukurdur. Elips biçimindeki ağız kısmı çapları 250 m ve 110 m olup derinliği 70 metredir. Çökük tabanının güney ucunda 200 m uzunluğunda ve en derin noktası 135 m olan büyük bir mağara girişi ve bu mağaranın ağzında küçük bir kilise vardır.

Kilisenin giriş kapısı üzerindeki 4 satırlık kitabede, bu kilisenin V.yy’da Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana’ya ithafen yaptırılmış olduğu yazılmaktadır.

Cennet çöküğünün içine her biri oldukça geniş 452 basamaklı taş bir merdivenle inilir. Kiliseye 300. basamakta varılır. Kiliseden sonraki mağaranın bitim noktasında mitolojik bir yeraltı deresinin sesi duyulur.

Cennet Obruğunun 100m kadar yakınında bulunmaktadır. Ağız çapı 30 m en derin noktası ise 120 m civarındadır. Son derece sarp olan bu çukura inilmemektedir. Antik dönemin çok tanrılı Yunan kültürünün ürünü olan ünlü bir hikayenin  bu mekanda geçtiği rivayet edilir. Farklı anlatımları bulunan bu hikaye özetle şöyledir:

Mitolojiye göre yüz başlı alev püskürten dev bir ejderha olan Typhon, zaman zaman tanrılar tanrısı Zeus ile savaşmaktadır. Bu çarpışmaların birinde Zeus’u yenilgiye uğratmış ve tanrıyı Korykos’da daha sonra Cehennem ismi verilmiş olan bu mağraya kapatmıştır. Tanrılar dünyasının bir diğer önemli ismi olan Hermes, Pan ile birlikte Zeus’u bu mağaradan kurtarmış ve bu kez Zeus Typhon’un peşine düşmüştür. Typhon’u gördüğünde Etna Dağı’nı dev ejdarhanın üzerine fırlatarak, onun yerine derinliklerine hapsetmiştir. Antik dönemin en korkulu volkanı olan günümüzde de aktif bir yanardağ olan Sicilya adasındaki Etna Dağının hikayesi bu mitoloji ile bağlantılıdr. Belki bu hikayeye dayanarak, belki de ürkütücü derinliğinden ötürü bu obruğa Cehennem adı verilmiştir.

Obruklar doğal çöküntü sonucu meydana gelmiştir ve bölgede başka örnekleri bulunmamaktadır. Cennet oalrak adlandırılmış olan çukur 455 basamakla inilebilmektedir. Obruktaki merdivenler yer yer yenilenmiştir. Ağıs genişliği bazı noktalarda 200 m civarında olan Cennet Çukuru’nun en derin noktası yaklaşık 70 metredir.

Meryem Ana Kilisesi:

Obrukta MS 5 yada 6. yy’da yapılmış olduğu düşünülen bir şapel bulunmakta ve şapelin giriş kapısı üzerindeki yazıtta Paulus adında dindar bir şahıs tarafından :Meryem Ana adına yaptırılmış olduğu
yazmaktadır. Kubbenin içi Hz. İsa ve havarilerin betimlenmiş olduğu freskelrle süslenmiştir. Obruğun dibinde ise küçük bir akarsu bulunmakta ve uzun bir mesafeyi yerin altından katederek Narlıkuyu’dan denize karışmaktadır.

 

 

Cehennem Çukuru:

Cennet çöküğünün 75 m kuzeyindeki Cehennem çukuru da Cennet çöküğü gibi oluşmuştur. Ağız çember çapları 50 m ve 75 m, derinliği 128 metredir. Kenarları içbükey olduğu için içerisine inmek mümkün olmamaktadır.

Mitolojiye göre Zeus, alevler kusan yüz başlı ejderha Typhon’u buradaki bir kavgada yendikten sonra, onu Etna Yanardağı’nın altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre Cehennem çukurunda hapsetmiştir.

Cennet Cehennem obruklarının 600m kadar batısında 20 m derinliğinde dar bir girişle inilebilen sarkıt ve dikitlerle dolu bir doğa harikasıdır. Sürekli yüksek nem yüklü bir iklime sahip olması nedeniyle astım hastalarını rahatlattığı söylenmektedir.

İşte Kızkalesinin tarihi:

Korykos Antik Kenti ile ilgili ilk veriler, Helenistik Döneme Yani M.Ö.2 yy’a uzanmaktadır. M.Ö. 1. yy’dan itibaren, hemen doğusunda bulunan Elaiussa Kenti ile rekabet halindedir. M.S. 260 tarihi hem Korykos hem de Elaiussa Sebaste için yıkım tarihidir. Sasani Kralı Sahpur her iki kenti de tahrip eder. Kendini toparlayan Korykos özellikle MS 5 yy ve sonrasında inşa edilmiş ve büyük kiliselerden de anlaşılacağı üzere önemli bir Hristiyanlık merkezi haline dönüşür. 479 tarihinde kuzeybatı komşuları olan İsauralılar, Korykos’un komşusu Sebaste’yi ele geçirirler. 6. yy sonrasında kentin küçülmeye başladığı anlaşılmaktadır. Bu süreç 11.yy a kadar devam eder. 12.yy başlarında bölgede Bizans Egemenliği sürerken, Kızkalesi ve kara kalesi inşaa edilmiştir. Sonrasında Korykos, 1361’de Kıbrıs’taki Lusignan Krallığı’nın 1375’de Memlüklülerin 1448’de Karamanlıların 1482’de Osmanlıların eline geçer. Kara kalesi iç içe iki sıra surdan oluşmaktadır.. Dış surun, iç sura oranla geç evrede inşaa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Sur duvarlarında kullanılan taşların büyük bölümünün daha erken evrelerde özellikle Roma Dönemine ait yapılar olduğu anlaşılmaktadır. Şehrin Sembolü olan bu güzel beldenin sahiline çok yakın bir adacık bulunur. Ada üzerinde inşaa edilmiş olan kalenin Anadolu’da farklı merkezler için de anlatılan hikayesi vardır. Hikayeye göre kahinler, kralın kızının bir yılan tarafından sokulacağını haber vermiştir. Bunu üzerine kral şehrin karşısındaki ada üzerine kızı için kale inşaa ettirtmiş ve bu sayede kızını güvenceye almak istemiştir. Ancak adaya götürülen bir üzüm sepetinin içindeki yılan kahinlerin kehanetini doğrularcasına kral kızını zehirlemiştir. Korykos Antik Kenti’nin modern adı bu hikaye ile bağlantılı olarak Kızkalesine dönüştürülmüştür. Korykos’un sınırları; Doğuda Elaiussa Sebaste’den, Batıda Cennet Cehennem’e kadar uzanır. Kaleler dışında antik kentin önemli mimari kalıntıları bulunmaktadır.Bunlar arasında Roma Tapınağı, nekropol, stunlu yol,kiliseler,sarnıçlar ve liman sayılabilir.

Rasim Canbolat anlatımıyla:

Cennet cehennem

Divane de denilseler, Neron gibi Roma’yı da yaksalar, eski insanlar tarım alanlarına evler, kentler kuracak kadar delirmemişler. Örneğin, çoğu yerde olduğu gibi Erdemli civarında da insanlar evlerini tarım alanlarına kurmuşlar. Sonra da dönüp kayaları kırarak teraslama yapmışlar. Satın aldıkları hafriyat topraklarını kullanarak teraslarda yapay tarlalar oluşturmuş, sebze ve meyve yetiştirmişler. Eski tarım bakanlarımızdan Sabahattin Özbek:”Barajlar, kanallar yapar, tarlalarımıza su getiririz. Peşinden de o tarlaya fabrika kurarız. ”Tokat Sigara Fabrikası ile, sanayi çarşısı ile, güzelim bahçelere yayılan konutlarıyla Sayın Özbek’in eleştirel saptamasını ispatlamadık mı?

Denize paralel uzanan yolda Kum köy’ü ve Kız Kalesini geçtikten sonra sağda Cennet Cehennem tabelasının yönlendirmesi ile o tarafa sapıyoruz. Yan yana iki büyük çukurun birisine daha kolay girilip gezilebiliyor, öbürü daha dik kenarlardan oluşmuş sevimsiz bir görünüşte. İkinci çukurun kenarına korkuluklarla desteklenmiş balkon gibi betondan birkaç kişilik seyirlik yapılmış. Adının ürkütücülüğünden mi geliyor ne, seyirlikten bakarken bile gözlerimiz kararıyor, kendimizi bir anda geriye atıyoruz. Bu çukurlardan birincisine Cennet,ikincisine Cehennem deniliyor.

Bu konuda Meydan Larousse şu bilgileri vermiş:

“Mersin’in Erdemli kazasında Narlıkuyu’dan kuzeye doğru giden yolun etrafındaki obruklar. Burası Strabon tarafından mitolojik ve jeolojik özellikleri anlatılarak açıklanmıştır. Antik kaynaklarda Tyhfon Efsanesinin geçtiği yer olarak tarif edilir. Bugün Cennet diye adlandırılan birinci mağaraya yapma merdivenlerle inilmektedir. Mağaranın kapısında erken Hıristiyanlık devrinde yapılmış küçük bir kilise vardır. Cennetin doğusunda yaklaşık olarak 100m çapında Cehennem adı verilen bir obruk daha vardır. Cennet-Cehennem dolaylarında Paperon adlı bir Roma şehrinin kalıntıları yer alır.”

Rehberimiz müftü efendiye göre burada sinsi bir Hıristiyanlık propagandası sezilmekteymiş. Cennet obruğuna kiliseyi yapmakla “Cennete ancak kiliseden geçilerek girilebilinir.” Mesajı veriliyormuş.

Obruk çevresinde ayakta sineklenen kâh kulakları, kâh kuyruğuyla sinekleri kovmaya çalışan uysal atlar, yattığı yerde kocaman dudaklarından salyalar akıtarak geviş getiren yer yer tüyleri dökülmeye yüz tutmuş yaşlı develer, ücreti karşılığında üstüne binip çevreyi gezecek, belki de fotoğraf la anılarını sabitleştirecek turist bekliyorlar.


KONULAR
  • cennet cehennem mağarası efsanesi
  • cennet cehennem mağarası hakkında bilgi
  • cennet cehennem efsanesi
  • cennet cehennem mağaraları efsanesi
  • cennet cehennem mağarası
  • cennet ve cehennem mağaraları efsanesi
  • mersin cennet cehennem efsanesi
  • cennet cehennem mağaraları hakkında bilgi
  • mersin cennet cehennem hikayesi
  • cennet cehennem mağarası hikayesi
ETİKETLER astım, cehennem çukuru nasıl oluşmuştur?, cehennem mağaraşı efşaneşi, cehennem mağarasının hikayesi, cennet cehenemin efsanesi, cennet cehennem efsanesi, cennet cehennem efsanesi efsanesi, cennet cehennem mağaraları efsanesi, cennet cehennem mağarası hakkında, cennet cehennem mağarası hakkında bilgi, cennet cehennem mağarası hangi bölgemizdedir

Benzer Haberler

Hikayesi Ve Oluşumuyla Muhteşem Mağara:Cennet Cehennem Mağarası hakkında 1 yorum:

Bu Yorumu Cevapla!

*

*

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

Top css.php